top of page

Hva er en Kiropraktor:

  • Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagostiske undersøkelser.

  • Kiropraktorer er eksperter på å diagnostisere og behandle plager i nerve-muskel-skjelettsystemet.

  • En kiropraktor er primærkontakt for pasienter med nerve-, muskel- og skjelettplager.

  • Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasienten betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

  • Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi. Kiropraktoren kan også sykemelde i opptil 12 uker.

  • I 1989 ble kiropraktorene en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Som autorisert helsepersonell er tittelen som kiropraktor beskyttet.

#Kiropraktor Trondheim Aurora Berntzen
Aurora Berntzen

Kiropraktor, MNKF

 

Aurora Berntzen er autorisert kiropraktor, og medlem av Norsk Kiropraktorforening. Hun er utdannet ved Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Aurora hadde praksis ved tverrfaglig ryggklinikk i Ringe, Danmark sammen med bl.a. fysioterapeuter, revmatologer og sykepleiere. Har god erfaring med samarbeid med ulike helsefaglige grupper.

 

Etter fullført utdanning i 2010 var hun i turnustjeneste hos Kiropraktorene i Elverum. Siden har hun jobbet ved trondheimsklinikkene Nemus Øveråsklinikken, Kiropraktorakutten og Kiropraktorgården. 2018 til 2024 arbeidet hun tverrfaglig med flere helseaktører hos House of Femme på Lerkendal.

 

Aurora har erfaring med pasienter med ulike nerve-, muskel- og skjelettplager. Hun har spesiell interesse for behandling av barn og av svangerskapsrelaterte plager. Hun ser viktigheten av å holde seg faglig oppdatert og har bl.a. tatt kurs innen ekstremitetsbehandling (armer og ben), gravide og barn.

 

Hun benytter klassiske kiropraktorteknikker, men også bløtvevsteknikker som triggerpunktsterapi, IASTM og lettere behandlingsteknikker som mobilisering og aktivator.

Bestill time
 
 

450 67 222

bottom of page